[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ผลการทดสอบระดับชาติ
 
    
โรงเรียนบ้านขุนสมุทร
ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน